Nieuwsarchief

Kijk voor meer recent nieuws op de Nieuwspagina.

Op de biertour voor Bollé Bollé!

Zoals eerder aangekondigd doen we dit jaar met Bollé Bollé mee aan de Warmste Week van Studio Brussel. Hierbij kunnen verschillende acties georganiseerd worden ten voordele van onze vzw.

Ons kernlid Diane Bolle neemt met Cameleon Events het voortouw en organiseert de eerste actie! De leuze luidt "Op de biertour voor Bollé Bollé". Daarmee stelt ze graag twee acties voor.

1. Bierwandeling in Leuven

Cameleon Events organiseert sinds 2004 bierevents in en rond Leuven. Voor De Warmste Week van Studio Brussel verkopen we als warmste actie een wandelpakket met drie streekbieren in Leuvense cafés.  De opbrengst van deze actie gaat volledig naar de vzw. Voor € 18 per persoon krijgen de deelnemers een wandelroute van circa 5 km met het bierverhaal van Leuven en drie bonnen waarmee op drie verschillende plaatsen een streekbier geproefd kan worden. Het wandelpakket kan op eigen tempo gebruikt worden, op alle dagen behalve maandag en woensdag.

Hoe kan je bestellen?

 1. Stuur een e-mail naar info@bollebolle.be met als onderwerp “Bierwandeling” en vermeld volgende gegevens:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Aantal personen en hun namen
 2. Stort het juiste bedrag op ons rekeningnummer  BE35 7340 2236 1337 (BIC: KREDBEBB), met vermelding “BIERWANDELING + NAAM + AANTAL PERSONEN”.
 3. Wanneer de betaling ontvangen is, sturen we een bevestigingsmail met daarin de nodige documenten en bonnen voor de wandeling.

Deze actie loopt tem 18 december 2016.

2. Een eigen bier voor Bollé Bollé

Blijf je liever knusjes binnen en wil je toch Bollé Bollé vzw steunen?  Dat kan! We brengen voor de feestdagen een hartverwarmend bier uit: “Donkeren Bolle” van 8°. Ook hierbij gaat de opbrengst volledig naar de vzw. Voor een fles van 75cl vragen we € 7,50.

De flessen zijn verkrijgbaar via Diane Bolle (Leuven) en Eline Cauwenberghs (Mechelen). Stuur een e-mail naar info@bollebolle.be met als onderwerp “Donkeren Bolle” en dan wordt de verdere levering besproken.

Hopelijk word je hiermee warm gemaakt om ook zelf een leuke actie op poten te zetten (zelfgemaakte cake verkopen met je jeugdvereniging, soep verkopen aan je collega's,...). Je kan je actie registreren via de website van Studio Brussel. Nadat je de actie geregistreerd hebt, wordt deze gepubliceerd op de website. Ook via die weg kan het ingezamelde geld overgemaakt worden aan onze vzw. Geef ons een seintje wanneer je een actie organiseert of wil organiseren. We willen je graag verder helpen met de registratie en de organisatie. En zo kunnen we de actie ook mee in de kijker zetten. Er zijn ook enkele algemene acties waaraan je kan deelnemen, bvb. de Warmathon (voor de sportievelingen) of de Ketnet-Koekenbak (voor de scholen). De opbrengst van deze acties wordt verdeeld over alle deelnemende goede doelen.

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

De Warmste Week: laat jij ons vuurtje branden?

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Studio Brussel ook dit jaar De Warmste Week. Tijdens de week voor Kerstmis worden er verscheidene acties georganiseerd om allerlei goede doelen te steunen. Dit jaar is onze vzw Bollé Bollé ook geselecteerd als goede doel! Aan de hand van acties kan je dus geld inzamelen voor onze projecten in Tanzania.

Wij hopen dat jullie ons handje willen helpen en een leuke actie op poten te zetten (zelfgemaakte cake verkopen met je jeugdvereniging, soep verkopen aan je collega's,...). Je kan je actie registreren via de website van Studio Brussel. Nadat je de actie geregistreerd hebt, wordt deze gepubliceerd op de website. Ook via die weg kan het ingezamelde geld overgemaakt worden aan onze vzw.

Hoe doe je dit?

 1. Bedenk een leuke actie
 2. Surf naar https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/bolle-bolle-vzw
 3. Klik op “Registreer jouw warmste actie”
 4. Kies een goed doel: Bollé Bollé. Klik de vzw aan en kies voor “registreer een actie”
 5. Vul het formulier in: naam en beschrijving van de actie, datum waarop de actie zal plaatsvinden en de locatie.
 6. Vooraleer je de registratie kan voltooien, zal je je moeten registreren.

Geef ons een seintje wanneer je een actie organiseert of wil organiseren. We willen je graag verder helpen met de registratie en de organisatie. En zo kunnen we de actie ook mee in de kijker zetten.

Er zijn ook enkele algemene acties waaraan je kan deelnemen, bvb. De Warmathon. De opbrengst van deze acties wordt verdeeld over alle deelnemende goede doelen.

Bij vragen of opmerkingen hierover, aarzel niet om ons te contacteren.

Bollé Bollé verzamelt al jaren oude metalen om de opbrengst ervan te investeren in de projecten van pater Bolle in Tanzania. Maar de vrijwilligers die zich hiermee bezig houden worden een dagje ouder en hebben beslist om er eind 2016 een punt achter te zetten.

Graag maken wij van deze gelegenheid dus gebruik om u nogmaals te bedanken voor de samenwerking van de afgelopen 10 jaar!

Achtste West-Trappistenavond op 8 oktober

Op zaterdag 8 oktober 2016 is het weer zover: al voor de achtste keer kan je die avond vanaf 19u30 in De Bosuil (Bieststraat 233, 3191 Schiplaken) genieten van onze West-Trappistenavond. Met authentieke trappist (Westvleteren en Westmalle) en huisgemaakte patés en kop, abdijkazen en abdijbrood. Iedereen van harte welkom!

Klik hier om een grote versie van de affiche te bekijken

 

 

 

Nieuwsbrief . 16

Na negen jaar van hard werken is het zover: de twee scholen van pater Bolle in Igunga zijn zo goed als klaar! Het bestuur dat 9 jaar lang aan het roer stond van onze vzw, vond dit dan ook het uitgelezen moment om de fakkel door te geven aan de jonge generatie.

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw die plaatsvond op 3 april 2016, gaven Oger Vaes (voorzitter), Marie-Jeanne Claes (secretaris) en Miep Claes (penningmeester) hun bestuurstaken dus door aan Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris) en Bram Rumbaut (voorzitter). Het is dan ook het ideale moment om dankbaar achterom te kijken en vol vertrouwen aan de toekomst te denken.

Benieuwd naar meer nieuws uit Noord en Zuid? Klik dan snel door naar de nieuwsbrief in PDF-versie (3,15MB).

Bollé Bollé piano huisconcert op 21 en 22 mei 2016

Pianorecital Mia Bogaert en Walter Vleminckx in enkel en dubbelspel - Van Bach tot Gershwin

Na de succesvolle editie van 2012 brengen Mia Bogaert en Walter Vleminckx ook dit jaar twee aperitiefconcerten op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016 telkens om 11u in Hever-Schiplaken!

Meer info over de pianisten en concerten vind je terug op de speciale pagina over het huisconcert.

Wil je tickets bestellen? Aarzel dan niet en klik nu door naar het online bestelformulier.

Graag tot dan!

Moederdagontbijt Boortmeerbeek 08 mei 2016

Zondag 08 mei 2016 is het weer moederdag. Traditiegetrouw willen wij, leden van Bollé Bollé,  jullie nu al voor de zevende keer graag helpen om die dag op een onvergetelijke manier te beginnen door alle mama’s te laten genieten van een heerlijk ontbijt. En natuurlijk hoeven ze daar zelf niet voor te zorgen op deze bijzondere dag. Eén keer per jaar mogen ze wel eens extra in de watten gelegd worden, toch?

Kijk daarom snel op de pagina van het Moederdagontbijt en ontdek de verschillende ontbijten die we speciaal voor moederdag aanbieden. Jullie dienen ons enkel de bestelling door te geven en wij zorgen ervoor dat het ontbijt aan huis geleverd wordt op het tijdstip dat jullie zelf verkiezen. De opbrengst gaat integraal naar de verdere uitbouw van onze secundaire meisjesschool met bijbehorend internaat voor 900 studenten in Igunga. Aarzel dus niet en steun dit initiatief: niet alleen alle moeders, maar ook de bevolking van Igunga en alle Bolléers zullen jullie dankbaar zijn!

Let wel: gelieve jullie bestelling door te geven voor 30 april 2016.

Alvast bedankt, smakelijk eten en een fijne moederdag!

Een ontbijt bestellen

Fiscale attesten dankzij Leraars zonder Grenzen

Vanaf heden hebben wij een overeenkomst met Leraars zonder Grenzen die voor onze VZW Bollé Bollé fiscale attesten zullen uitschrijven voor giften van minimum € 40 per jaar. Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW”.

Leraars zonder Grenzen zal, in het voorjaar (februari/maart) volgend op de storting, je rechtstreeks een fiscaal attest bezorgen ten belope van het (de) gestorte bedrag(en). Dit document dient dan voor de fiscale aftrek bij je belastingsaangifte. Particulieren en/of bedrijven die ons willen steunen en geen fiscaal attest nodig hebben, kunnen ook rechtstreeks storten op rekeningnummer BE35 7340 2236 1337 (BIC: KREDBEBB) op naam van Bollé Bollé vzw.

Namens het bestuur hartelijk dank.

Stopzetting fiscale attesten Koning Boudewijnstichting

Zoals eerder contractueel overeengekomen, vervalt onze erkenning door de Koning Boudewijnstichting op 31/12/2015.

Giften gestort op rekeningnummer 000-0000004-04 (IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met ***128/2181/00080*** als gestructureerde mededeling zijn bijgevolg vanaf 01/01/2016 NIET meer aftrekbaar van de belastingen.

Wij hopen echter het project, zoals het initieel door wijlen pater Albert Bolle gepland werd, af te ronden in de loop van het jaar 2016 en hebben daarvoor nog wat bijkomende financiële middelen nodig.

Daarom durven we ons veroorloven om, voor de eerste keer sinds de start van onze werking en in de context van de hogergenoemde situatie, nederig te vragen om even te overwegen of een bijkomende storting in de loop van deze maand december tot uw mogelijkheden behoort.

Voor u zijn de giften in de huidige maand en op het bovengenoemde nummer nog aftrekbaar van de belastingen en voor ons is het net “dat ietsje meer“ dat we goed voor ons project kunnen aanwenden. Wij danken u reeds bij voorbaat om dit even in overweging te willen nemen.

Gesterkt door de beslissing van de Bollé Bollé jongeren om ook na 2016 nog verder te willen werken aan projecten in Igunga, hebben we intussen beslist om rechtstreeks bij het Ministerie van Financiën een erkenning voor Ontwikkelingshulp aan te vragen zodat onze VZW zelf attesten voor belastingaftrek voor stortingen vanaf € 40 zou mogen uitschrijven.

Zover zijn we echter nog niet maar wij hopen een gunstig antwoord op deze aanvraag te ontvangen in de loop van de herfst 2016. Uiteraard zijn uw niet fiscaal aftrekbare giften steeds welkom op ons rekeningnummer BE35 7340 2236 1337 – BIC: KREDBEBB.

Inmiddels danken wij u van harte voor alle steun in de loop van de afgelopen acht jaren en kijken uit naar “dat ietsje meer” in de loop van deze maand.

Met genegen groeten vanweg het bestuur.

Nieuwsbrief . 15

Met eindjaar voor de deur, houden we eraan om jullie niet alleen de beste wensen, maar ook het laatste nieuws toe te sturen vanuit Igunga, Tanzania. Voor deze 15de nieuwsbrief kroop kernlid Bram in zijn pen om de ervaringen te delen van zijn laatste werkbezoek aan de projecten van Bollé Bollé.

Benieuwd naar zijn ervaringen? Klik dan snel door naar de nieuwsbrief in PDF-versie (2,3MB).

Pagina's