Disclaimer

Het bezoeken van www.bollebolle.be betekent dat je je stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden. Bollé Bollé behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Op deze website vind je informatie met betrekking tot Bollé Bollé. Deze site is toegankelijk voor iedereen. Pagina's die niet voor iedereen toegankelijk zijn, worden afgeschermd met een login. De pagina's worden onderhouden door Bollé Bollé. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website. Bollé Bollé kan echter onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor technische en/of redactionele fouten die desondanks zouden voorkomen.

Copyright

De inhoud, foto's, media, code en design van deze website zijn en blijven eigendom van Bollé Bollé. Ze zijn onderworpen aan het auteursrecht en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd of verder verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bollé Bollé. Wil je graag bepaalde stukken van deze site overnemen, of denk je aanspraak te kunnen maken op bepaalde delen waarvoor geen specifieke auteursrechten vermeld staan, contacteer dan het webteam.

Privacy

Alle contactgegevens die op deze site vermeld staan, zijn bedoeld voor persoonlijk contact met de betrokkenen. Het is bij wet verboden deze gegevens te gebruiken voor promotie van een product, dienst of activiteit. Geen enkele eigenaar van een e-mailadres op deze site stemt hierin toe.

De foto's die je op deze website vindt, zijn genomen tijdens de verschillende activiteiten van Bollé Bollé. Ze hebben rechtstreeks betrekking op onze werking. Het is onmogelijk om aan alle personen die erop te zien zijn een persoonlijke toelating tot publiceren te vragen. Tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek stemmen mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van Bollé Bollé er mee in dat foto's van onze activiteiten kunnen worden gebruikt bij het maken van publicaties of deze website. Wil je niet dat foto's van jou hiervoor gebruikt worden, gelieve dan het webteam te contacteren.

Tijdens het bekijken van deze site worden geen specifiek persoonlijke gegevens van de bezoekers opgeslagen zonder dat je hiertoe een formulier invult. Alle gegevens die we verzamelen worden met grote zorg verwerkt en nooit doorgegeven aan externen. We gebruiken je contactgegevens alleen om eventuele vragen van je te beantwoorden, of, wanneer je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten in Tanzania. In dat geval kan je jezelf op elk ogenblik weer uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies om je persoonlijke voorkeuren zoals je taal te onthouden. Daarnaast verzamelen we anonieme gebruikersstatistieken via Google Analytics.

Misbruik

Het is bij wet verboden de site/server te misbruiken of veranderen. Van deze site worden alle logfiles zorgvuldig geanalyseerd. Bij misbruik heeft Bollé Bollé het recht deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.