Vereniging Bollé Bollé

Bollé Bollé is een vzw die de projecten van pater Albert Bolle in Tanzania logistiek en financieel tracht te ondersteunen. Naast een aantal vaste kernleden kan Bollé Bollé rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers. Meer informatie over de historiek van Bollé Bollé, de kernploeg, de doelstellingen en het logo, kan hier worden teruggevonden.

Maak een keuze uit het menu aan de linkerkant van deze pagina of download hier de pdf-versie van een algemene brochure over Bollé Bollé.