Historiek

De vereniging Bollé Bollé ontstond doorheen de jaren uit verschillende groepjes sympathisanten van pater Bolle. Gepassioneerd door hun bezoek aan deze pater en onder de indruk van zijn werk, besloten ze uiteindelijk in het najaar van 2007 om in de toekomst samen de handen in elkaar te slaan en de projecten van pater Bolle te ondersteunen.

foto 04

Eerst en vooral zijn er de vrienden uit pater Bolle’s geboortedorp Schiplaken. De parochie Heilige Familie van Schiplaken heeft immers een lange traditie van Welzijnszorgacties. Zo bestond er vroeger een "missienaaikring", een groepje dynamische vrouwen, die allerlei handwerk vervaardigden en verkochten ten voordele van het missiewerk van Pater Bolle in Tanzania.

Later was er de jaarlijkse traditie van het "sober maal", nadien ook wel het "solidariteitsmaal" geheten. De opbrengst van dit eetmaal in de vastentijd werd steeds verdeeld onder de organisatie "Broederlijk Delen" en Pater Bolle.

In 2000 was er dan het initiatief "Schiplaken for Brasil", een steunactie met animatieavond ten voordele van het werk van een bevriende Belgische welzijnswerkster in Brazilië. Datzelfde groepje vrijwilligers organiseerde achtereenvolgens in 2002 en 2007, Bollé Bollé 1 en Bollé Bollé 2, een gelijkaardig evenement met een Afrikaanse mis en animatieavond in "De Bosuil" te Schiplaken.

In het najaar van 2007 reisde een delegatie van deze vrijwilligers af naar Tanzania om pater Bolle persoonlijk de opbrengst van Bollé-Bollé-twee te overhandigen.

Daarnaast zijn er ook een aantal sympathisanten uit Langdorp reeds verscheidene jaren goed bevriend met pater Bolle. Ook zij verleenden steeds met veel enthousiasme hun medewerking aan de verschillende activiteiten ten voordele van Igunga.

foto 02

Ten slotte zijn er ook enkele twintigers actief in Bollé Bollé. Geraakt door hun inleefreis en verblijf bij pater Bolle in het najaar van 2006, besloten zij in de toekomst de projecten van Albert Bolle mee te ondersteunen.

Uiteindelijk werd de feitelijke vereniging Bollé Bollé opgericht in het najaar van 2007. Na een uitgebreide dossieraanvraag werd de vereniging kort nadien ook officieel erkend door Koning Boudewijnstichting. Het eerste grote project van Igunga dat ondersteund werd door Bollé Bollé is de bouw van een secundaire meisjesschool met bijhorend internaat. De actie "met Pater Bolle op de koffie" was daartoe het eerste initiatief om geld in te zamelen.

Na een bijzonder succesvolle start, werd begin 2010 beslist om de juridische vorm van Bollé Bollé te wijzigen. Sinds april 2010 gaat onze vereniging dan ook door het leven als een volwaardige vzw. Deze wijziging is echter louter juridisch, voor onze sympathisanten en sponsors verandert er niets.