Over het logo

Voor het ontwerp van het logo van Bollé Bollé deden we beroep op de grafische vormgever Bunman.

Logo Bollé Bollé

Met ons logo willen we ten eerste de veelzijdigheid van Bollé Bollé uitdrukken. Met onze vereniging ondersteunen we immers een breed gamma van kleinschalige projecten. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verbeteren van het onderwijs, de watervoorziening, de voedselvoorziening, het milieu, enzovoort. De figuurtjes in het logo zijn een verwijzing naar de veelzijdigheid van deze projecten.

Ten tweede trachten we via ons logo de samenhorigheid van al deze initiatieven van pater Bolle te benadrukken. Alle projecten samen maken dat de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking stilaan kunnen verbeteren.

Door de ronde vorm van het logo verwijzen we naar de aardbol en op die manier ook naar de Noord-Zuidwerking. Door de twee 'L'-en van Bollé Bollé met elkaar te verbinden, proberen we ten slotte de verbondenheid en gelijkheid van Noord en Zuid, arm en rijk te benadrukken.