Doelstellingen

Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania. Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met de nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. Speciale aandacht wordt besteed aan gendergelijkheid en duurzaamheid.

Bollé Bollé draagt ownership hoog in het vaandel. Parallel aan de Belgische vzw werd in Tanzania dan ook de zelfstandige NGO Bollé Bollé Non-Profit Foundation opgericht. Zowel de vraag naar steun voor een bepaald project als de uitvoering en de opvolging ervan gebeurt steeds door lokale mensen. Die betrokkenheid staat garant voor de duurzaamheid van de projecten op lange termijn. En op die manier zorgt Bollé Bollé ook steeds voor ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien.