Nieuwsarchief

Kijk voor meer recent nieuws op de Nieuwspagina.

Basisschool Achel loopt voor het goede doelTijdens de vastenactie verzamelden de leerlingen van de Basisschool in Achel met hun sponsorloop maar liefst 3800 euro voor Bollé Bollé. Dit bedrag zal volledig worden geïnvesteerd in de bouw van een slaapzaal voor de lagere school van Igunga.

We willen de directie, leerkrachten en al de leerlingen en hun sponsors van harte bedanken voor hun steun! Asante sana !

Ook steun uit Spanje voor Bollé BolléOp 28 januari ontvingen we een briefje van Helena. Dit meisje uit het 1ste leerjaar, stuurde ons via haar juf de eurocentjes uit haar spaarpot om een pop en een bal te kopen voor de kindjes van Afrika. Haar vertederend briefje raakte ons diep en het was dan ook met veel plezier dat we ingingen op haar verzoek.

Jenny en Miep, twee van onze kernleden die deze maand een bezoek brachten aan pater Bolle, kochten daarom met Helena's centjes een mooie pop en overhandigden deze aan enkele kinderen van Igunga. Onnodig om daar nog bij te vertellen dat deze kinderen dan ook op slag glunderden van geluk als nooit tevoren. Nogmaals bedankt, Helena, voor je mooie brief en de prachtige pop!

Dank aan Will en Hans Berg, onze weldoeners uit Spanje. Ook steun uit Spanje voor Bollé BolléDit koppel met het hart op de juiste plaats doet graag aan concrete sponsoring voor Bollé Bollé. Vorig jaar zorgden ze al voor de aankoop van drie koeien. Deze koeien zorgen sindsdien voor de basisingredienten van de dagelijkse Bollepap. Tijdens hun laatste bezoek kregen Jenny en Miep echter opnieuw wat centjes mee. Will en Hans Berg vroegen uitdrukkelijk om daarmee de kinderen eens trakteren op een extraatje. Resulaat: een vruchtensapje voor alle 600 leerlingen!

Bedankt, Will en Hans in naam van 600 stralende kindergezichtjes.

De gemeentelijke basisschool Boortmeerbeek organiseerde op 09 mei 2009 een speelgoedmarkt. Alle kinderen mochten elk zo'n drie stuks speelgoed meebrengen die op de speelgoedmarkt aan democratische prijzen verkocht werden. De opbrengst, zo'n 350 euro, was ook deze keer ten voordele van Bollé Bollé en dus ten gunste van het levenswerk van pater Albert Bolle. Dank aan Juf Ann, de directie en aan alle leerkrachten en leerlingen van de GBS!

Bouw Secondary School IgungaTwee van onze kernleden, Miep en Janny, vertrokken op 25 april naar Igunga. Ze bezorgden pater Bolle niet alleen nieuwe fondsen, maar zullen eveneens de evolutie van de secundaire meisjesschool inspecteren en pater Bolle drie weken lang helpen met het realiseren van zijn projecten.

Hopelijk vinden ze tussen alle drukke bezigheden in ook nog wat tijd om bij te praten, want Bolle krijgt tenslotte niet elk jaar zijn kleine zus Janny en haar vriendin Miep op bezoek. We wensen hen alvast een boeiend verblijf en een behouden terugreis!

De lezing van Mr. Jef Vermassen in Schiplaken, het geboortedorp van pater Bolle, op dinsdag 21 april was een groot succes. De lezing werd georganiseerd door de KVLV en de KLG van Schiplaken. Mr. Vermassen, die peter is van onze vereniging Bollé Bollé, wist de ruim 180 aanwezigen gedurende zowat twee uur te boeien met een uiteenzetting over zijn laatste boek "Moordenaars een hun motieven". De muisstille zaal genoot duidelijk met volle teugen van de leerrijke uiteenzetting en kreeg na afloop van de lezing ook de kans om de aangekochte boeken eventueel te laten signeren door Jef Vermassen zelf.

Deze fijne avond bracht uiteindelijk bijna 1000 euro op voor Bollé Bollé. In naam van pater Bolle, willen we via deze weg Mr. Jef Vermassen, de KVLV en de KLG van Schiplaken dan ook nog eens uitdrukkelijk en oprecht bedanken voor hun geapprecieerde steun.

Reeds verschillende jaren steunt de Vrije basisschool Sint-Pieter uit Oostkamp de schooltjes die pater Bolle in het verleden oprichtte. Een getuigenis van Juf Els.

Dankzij de ouders van één van onze leerlingen, kregen we de kans om kennis te maken met pater Bolle en het prachtige werk dat hij verricht in Tanzania. Als school beslisten we toen om het project in Igunga te steunen. We wilden ook dat het meer werd dan 'zomaar' wat geld inzamelen. We hoopten een band te kunnen smeden tussen onze school en de school in Tanzania.

Vrije Basisschool Sint-Pieter steunt Igunga

Om het hele project te lanceren werd in september 2005 de school omgebouwd tot luchthaven. Alle leerlingen kregen een vliegtuigticket en een bagagelabel om aan hun schooltas te hangen. Enkele behulpzame ouders controleerden de ticketten en de bagage en toen mochten de leerlingen klas per klas instappen in het vliegtuig dat nagebouwd was in de eetzaal. Aangekomen in Tanzania werden ze opgewacht door een student uit Tanzania die hen enkele woordjes Swahili leerde en hen rondleidde in een tentoonstelling over Tanzania. Daarna bekeken ze een filmpje dat Patrick Kerkhof gemaakt had over pater Bolle. Tot slot beluisterden ze voor het eerst het themalied, Malaika. De leerlingen waren warm gemaakt voor het project!

Later op het jaar organiseerden we een Tanzaniaquiz voor de ouders. Het werd een hele leuke avond en de bescheiden opbrengst werd overgemaakt naar Tanzania. Ook het jaar daarna organiseerden we de quiz. Gedurende het schooljaar werd het lied Malaika in veel klassen aangeleerd. Enkele klassen maakten ook tekeningen of schreven een briefje om op te sturen.

Alweer dankzij de ouders van een leerlinge konden we dan in september 2007 heel wat schoolmateriaal meegeven met een fregat van de Belgische zeemacht. Heel wat leerlingen die uit hun turn T-shirt gegroeid waren, gaven het ook mee met het schip. Aangekomen in Tanzania, werden de dozen met materiaal opgehaald door iemand van de ambassade waar ze bewaard werden tot pater Bolle ze kon laten ophalen. Kort daarna kregen we van pater Bolle foto's waarop de leerlingen konden zien dat het materiaal goed aangekomen was. Vooral de leerlingen daar in hun turn T-shirt op de foto te zien creëerde bij onze leerlingen een diepere band met het project.

Toen we tijdens de vasten dan ook onze actie lanceerden waren de leerlingen heel enthousiast. Dit keer kozen we niet voor een quiz maar voor een inzameling van 'rostjes'. Elke klas kreeg een fles waarin de leerlingen gedurende de hele vastenperiode muntjes van 1, 2 en 5 cent in konden gooien. We hadden aan pater Bolle gevraagd waarvoor we konden sparen. Hij had ons een lijstje opgestuurd met daarop heel wat materiaal en ernaast telkens de prijs. We kozen ervoor om te sparen voor nieuwe schoolbanken. Op het einde van de actie had elke klas gemiddeld een schoolbank bij elkaar gespaard.

Het geld werd overgemaakt en enkele weken later kregen we een brief van pater Bolle met foto's van de nieuwe schoolbanken. Het leuke was dat al die schoolbanken een naamkaartje gekregen hadden van leerlingen uit onze school die een briefje geschreven hadden. Het is zo mooi om te zien hoe onze leerlingen zich daardoor ook meer en meer betrokken voelen!

Al van in september vroegen de leerlingen dan ook wanneer we weer rostjes gingen sparen voor pater Bolle. Al voor de vasten echt begonnen was, werd er in sommige klassen al druk verzameld. Pater Bolle en zijn school zijn voor onze leerlingen meer geworden dan 'arme kindjes' waarvoor we eens wat geld verzamelen. Ze voelen zich er echt mee verbonden... en dat maakt het hele project zo mooi!

Secondary School IgungaDe start van de nieuwe Secondary School in Igunga is een groot succes. De gloednieuwe school, door pater Bolle gebouwd met de steun van Bollé Bollé en een Nederlandse ex-industrieel, ging begin februari van start. Maar al gauw bleek de vraag groter dan het aanbod en waren alle beschikbare plaatsen snel volzet. Omwille van het onafhankelijke beheer hebben de schooltjes die Albert Bolle in het verleden oprichtte immers een zeer goede naam en daarom werd er alvast een wachtlijst aangelegd voor volgend jaar.

In elk geval willen we via deze weg iedereen bedanken die (on)rechtstreeks zijn steentje heeft bijgedragen aan de betere toekomst van deze meisjes!

In de loop van februari 2009 gaf professor Georges Mertens een lezing in het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Zottegem. Georges Mertens, sinds jaar en dag vriend aan huis bij pater Bolle in Igunga en docent Kiswahili aan het Interfacultair instituut voor Levende Talen te Leuven, gaf er met woord en beeld meer uitleg over Tanzania en het dagelijkse leven in Igunga. Daarnaast werden ook een aantal recente projecten van pater Bolle kort toegelicht.

Naar aanleiding van deze lezing zamelden de leerlingen van het OLV-college geld in. De opbrengst hiervan bedroeg maar liefst 781,29 euro. Dit bedrag zal volledig geïnvesteerd worden in de bouw van onze secundaire meisjesschool in Igunga. We willen dan ook de leerlingen, leerkrachten en directie oprecht danken voor hun steun!

Na bijna een jaar voorbereiden en bouwen aan de St. Margreth Mary Alakok Secondary School was het vandaag eindelijk zover: de eerste schooldag voor de allereerste leerlingen van de gloednieuwe school! Het voorbije weekend kwamen al heel wat meisjes in Igunga aan. Veel leerlingen moeten immers van erg ver komen en meestal is een fiets het enige vervoermiddel van de hele familie. De meisjes, tussen 13 en 17 jaar oud, zijn alvast samen met de nieuwe leerkrachten met veel enthousiasme begonnen aan hun eerste schooljaar.

Bedoeling is om de school vier jaar lang telkens uit te breiden met één leerjaar zodat de school in 2012 uiteindelijk 320 leerlingen zal kunnen onderwijzen, telkens verspreid over twee klassen van Form 01 tot en met Form 04. Meer informatie over de huidige stand van zaken en enkele foto's van de school, kan worden teruggevonden op de projectpagina van de school.

Pagina's