Bouw van een secundaire meisjesschool met een bijhorend internaat

Klik op de afbeelding hieronder om het infopaneel te vergroten.
St. Margreth Mary Alakok Secondary Boarding School - Volledige bouw van een secundaire meisjesschool met internaat voor 900 leerlingen

Pater Albert Bolle signaleerde ons in 2007 dat er in Igunga een grote behoefte is aan een degelijke secundaire meisjesschool en -internaat. Bollé Bollé bundelt momenteel alle krachten om ze te realiseren.

Concrete doelstelling

Bouwen van een infrastructuur met klaslokalen, laboratoria, slaapzalen, refters, keuken, sanitaire voorzieningen en een administratief gebouw voor 900 leerlingen.

Projectduur: 8 jaar.

Opstart van het project: januari 2008.

Einde der werken: voorzien voor eind 2016.

Na de bouw van de eerste 4 klaslokalen en een eerste slaapzaal, werd de school en het internaat gedurende 5 jaar geleidelijk aan uitgebreid met bijkomende klaslokalen, slaapzalen, wasgelegenheid, sanitair en studie-infrastructuur. Jaarlijks werd zo de bijkomende infrastructuur voorzien voor minimum 160 nieuwe leerlingen.

Na afloop van deze eerste 5 jaren, werden tot slot de bijkomende functies gebouwd: extra sanitair, drie laboratoria (chemie, fysica en biologie) en een administratief gebouw.

Achtergrond

bouwen van de eerste lokalen

Miep Claes en Leon Sempels bezochten de missiepost van pater Bolle in september 2007 en kwamen met volgend verhaal terug: "Igunga, de parochie van pater Bolle, is zo groot als 1/3de van België. De afstanden zijn er immens. Verspreiding van het onderwijs is er beperkt. Zeker voor meisjes: zij worden van jongs af ingeschakeld in het huishouden en op het veld. Onderwijs is voor hen van ondergeschikt belang. Igunga heeft momenteel geen enkel internaat waar zij terecht kunnen. Omdat degelijk onderwijs de voedingsbodem is voor een betere toekomst, heeft pater Bolle het plan opgevat om een meisjesschool en -internaat te realiseren."

In augustus 2008 reisden enkele van onze vrijwilligers naar Igunga in Tanzania. Ze brachten pater Bolle niet alleen de reeds ingezamelde fondsen, maar hielpen hem ook drie maanden lang met het realiseren van kleinere en grotere projecten in de omgeving van zijn thuisbasis. Met hun eigen ogen konden ze zien hoe pater Bolle, samen met de plaatselijke bevolking, nog steeds dag na dag met veel overtuiging werkt aan betere levensomstandigheden voor iedereen.

En...het vele werk werd beloond, want eind november 2008 kwamen onze vrijwilligers naar huis met het goede nieuws dat Bolle’s secundaire meisjesschool begin 2009 voldoende klaar zou zijn om de twee eerste klassen met elk 40 meisjes in Form 01 te laten opstarten.

Dankzij de hulp van ontelbaar veel mensen, ging de school van start op maandag 02 februari 2009. Met een meer dan gezonde portie enthousiasme en nieuwsgierigheid, vertrokken enkele kernleden van Bollé Bollé in de zomer van hetzelfde jaar opnieuw naar Igunga om te gaan kijken naar de stand van zaken en om pater Bolle te helpen bij de verdere bouw van de school. Met hun eigen ogen konden ze het geluk lezen in de ogen van de eerste 91 meisjes die er naar school gingen. Geluk dat met geen woorden valt te beschrijven.

de eerste vier klaslokalen van de school Ook de rest van de plaatselijke bevolking reageerde enthousiast op het nieuwe initiatief, temeer omdat pater Bolle er alles aan deed om het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden. Voor de meeste ouders is er immers niet alleen een culturele drempel (meisjes die de lagere school hebben afgerond, worden verondersteld om volop mee te draaien in het huishouden en nadien uitgehuwelijkt te worden), maar ook financieel is het voor velen weinig vanzelfsprekend om hun dochter vier jaar extra naar school te sturen. Bovendien was pater Bolle van mening dat ook de allerarmsten de kans moeten krijgen om naar school te gaan om zo op een duurzame manier hun levenssituatie te kunnen verbeteren. En met succes. Begin februari 2010 ging het 2de schooljaar van start en werden bijna 200 nieuwe leerlingen voor hun eerste jaar ingeschreven.

Waarom een school én een internaat?

Dankzij de aanwezigheid van een internaat hoeven de leerlingen de lange afstanden tussen hun woonplaats en de school niet dagelijks afleggen. Zo zijn ouders gemakkelijker te overtuigen en blijft er meer tijd over voor studie. Bovendien is de kans kleiner dat de meisjes doorheen het jaar afhaken omdat ze thuis teveel moeten meewerken in het huishouden. Door de meisjes op internaat te sturen, is de kans tot slot ook kleiner dat ze uitgehuwelijkt zouden worden vooraleer hun studies voltooid zijn.

Wat is de huidige stand van zaken van het huidige schoolproject?

Inplantingsplan van 16/07/2016 Een overzichtsplan van het perceel met aanduiding van alle (reeds gerealiseerde) gebouwen, kan u hiernaast terugvinden.


Klik op de foto's om ze te vergroten of om het volledige album per gebouw te zien.

Werken voltooid in 2008:

 • De Tanzaniaanse overheid stelde een perceel grond van 5ha ter beschikking voor de bouw van de school. Het perceel te Igunga is centraal gelegen in de provincie Tabora, langs een belangrijke weg.
 • Zicht op de pas aangekochte site Op het perceel bevonden zich reeds 4 woongelegenheden, garages, opslagplaatsen en elektriciteitsvoorzieningen. Zij behoorden toe aan een Chinees bedrijf dat in 2006 de hoofdweg tussen Dar es Salaam en Mwanza aan het Victoriameer asfalteerde. Alle gebouwen werden samen met het terrein overgenomen (en reeds betaald) door pater Bolle. Kostprijs: 15.000.000 Tsh (€ 9.000).
 • Eerste blok met 4 klaslokalen De bouwwerken van een eerste gebouw met vier klaslokalen werd volledig voltooid. Twee van deze lokalen worden vanaf februari 2009 gebruikt door Form 01, de twee andere zijn alvast klaar voor Form 02 in 2010.

 • Op elke hoek van het eerste schoolgebouw werden 4 watertanks van gebouwd Op de hoeken van dit gebouw werden in totaal vier regenwatertanks gebouwd, alles samen goed voor het opvangen van 80.000 liter regenwater. Deze tanks moeten ervoor zorgen dat er ook tijdens het droge seizoen steeds voldoende drinkwater voorhanden is voor alle leerlingen. Regenwater is immers nog altijd het zuiverste water dat er beschikbaar is. In de toekomst zullen ook de andere nieuwe gebouwen op het schoolterrein worden voorzien van dergelijke wateropslagtanks.
 • Één van de drie afgewerkte waterputten Op het terrein werden drie waterputten gegraven. Het grondwater smaakt echter lichtjes zout en is dus niet geschikt als drinkwater, maar zal wel gebruikt kunnen worden voor alle andere doeleinden.


 • Zicht op één van de gebouwen waarin enkele woningen voor leerkrachten gehuisvest zijn Een aantal van de gebouwen die reeds op het terrein aanwezig waren, werden door pater Bolle en zijn arbeiders grondig opgeknapt. Drie van deze gebouwen doen reeds dienst als onderkomen voor de leerkachten.


 • Zicht op de eerste vleugel met slaapplaats voor 80 meisjes De eerste vleugel van het gebouw met slaapzalen werd afgewerkt. Hierin verblijven vanaf februari 2009 de eerste 80 meisjes. Bij dit gebouw hoort eveneens een sanitair blok met douches en toiletten.


Werken voltooid in 2009:

 • Zicht op de Administration Block Eén van bestaande gebouwen werd omgedoopt tot "administration block". Dit omvat onder andere de leraarskamer en de kantoren van de headmaster en second headmaster.


 • Zicht op de voorlopige keuken Een ander bestaand gebouw wordt momenteel gebruikt als tijdelijke keuken. • Zicht op de Dining Hall De ruwbouw van dining/assembly hall (24m x 15m) is afgewerkt. Kortelings krijgt dit gebouw een dak, volgt een likje verf en wordt het tenslotte voorzien van het nodige meubilair.


 • Zicht op de eerste 2 vleugels van het slaapzalencomplex De uitbreiding van de slaapzalen werd aangevat. Wegens het onverwachte succes van de school zal dit gebouw (in de vorm van een vierkantshoeve) immers worden klaargestoomd voor 640 meisjes ipv 320. In dit gebouw zullen ook douches en toiletten worden voorzien zodat de meisjes ook 's nachts veilig naar het toilet kunnen gaan.
 • Zicht op de 2 gebouwen met elk 4 klaslokalen Een tweede blok met vier klaslokalen werd volledig afgewerkt. Vermits de capapciteit van de school inmiddels werd verhoogd naar 160 leerlingen per jaar, worden er nu 4 klassen gebruikt door de leerlingen van het eerste jaar en 4 klassen door de leerlingen van het tweede jaar.
 • De leerlingen leven zich intussen tevens uit op het sportterrein met voetbalveld en volleybalveld.

Werken voltooid in 2010:

 • Timmeren van de dakspanten voor de 3de slaapzaal In de loop van 2010 werden de slaapzalen uitgebreid met twee nieuwe vleugels. Deze nieuwe vleugels bieden slaapplaats aan 260 leerlingen. Het totaal aantal bedden komt daarmee voorlopig op 420.


 • Blok met 6 klaslokalenOok het aantal klaslokalen werd uitgebreid. Met een nieuwe blok van 6 klaslokalen, beschikt de school nu over 14 klassen.


 • Eetzaal in gebruik tijdens de examenperiodeDaarnaast werd de bestaande eetzaal verdubbeld in lengte. Daardoor meet het gebouw van de refter nu ongeveer 30 bij 15 meter. Binnenin werd de eetzaal, die onder meer ook dienst doet als examenruimte, voorzien van een likje verf.

 • Watertanks van 5.000 liter Voorts werden de twee blokken met klaslokalen en de refter voorzien van afvoergoten en regenwaterputten. Zo kan er tijdens het regenseizoen van november tot mei zoveel mogelijk drinkwater opgevangen worden dat gebruikt kan worden tijdens het droge seizoen.
 • Vlaggenmast voor het administratieve gebouw Tot slot kreeg de school ook een officiële vlaggenmast. Elke ochtend verzamelen alle leerlingen aan deze mast voor het openen van de dag, heisen van de vlag en tellen van het aantal leerlingen.

Werken voltooid in 2011:

 • Laatste vleugel van het slaapzalencomplex Om de nieuwe instroom van leerlingen in januari 2012 van bedden te voorzien, werd er een nieuwe lange vleugel gebouwd aan het slaapzalencomplex. In deze vleugel is plaats voor 320 leerlingen.


 • De eerste computerklas in de regio Tabora In april 2011 werd op onze school de allereerste computerklas uit de regio Tabora (een gebied ruim twee keer zo groot als België) in gebruik genomen. Dankzij 40 oude computers van Randstad Belgium, kunnen onze leerlingen nu ook met de computer leren werken.

 • Naiade waterzuiveringssysteemOmdat het water in de waterputten van Igunga dikwijls besmet is met bacterieën, werd er beslist om te investeren in een duurzaam waterzuiveringssysteem. Dit systeem, vervaardigd door Nedap nv in Nederland, maakt gebruik van zonnepanelen en een UV-lamp om het water te filteren. Voordeel van deze unit is dat het bijzonder onderhoudsvriendelijk is (de UV-lamp moet slechts 1 keer om Naiade waterzuiveringssysteemde 10.000 werkuren vervangen worden) en dat het niet afhankelijk is van de frequente Tanzaniaanse stroomonderbrekingen.


 • Bijkomende toiletten in de buurt van de klaslokalen Ook het sanitair werd in 2011 fors uitgebreid. In totaal werden op twee verschillende plaatsen zowat 40 bijkomende toiletten gebouwd. • Overzichtsfoto klaslokalen Daarnaast werden ook de laatste vier klassen gebouwd en werd het bijhorende meubilair vervaardigd. In totaal beschikt de school nu over 18 klassen voor elk ca. 50 leerlingen.

Werken voltooid in 2012:

 • De nieuwe grote eetzaal Omdat de school intussen meer dan 600 leerlingen telt, werd in 2012 begonnen met de bouw van een derde (en laatste) eetzaal. Deze refter is in oppervlakte bijna even groot als de eerste en tweede eetzaal samen en biedt plaats aan zowat 400 leerlingen. Behalve als eetzaal doet de refter ook dienst als studiezaal voor de studenten.

 • Het EHBO-gebouw Daarnaast werd ook een klein dispensarium gebouwd op de school. In dit EHBO-gebouw kunnen zieke leerlingen worden opgevangen en verzorgd. Er werd ook een verpleegster aangesteld op school om de zieke leerlingen te verzorgen.

 • De openluchtkeuken In 2012 werd ook een openluchtkeuken gebouwd met 6 grote kookvuren. Op de kookvuren passen kookpotten tot 240 liter. Bovendien is koken op deze kookvuren veel ecologischer, zuiniger en dus goedkoper dan koken op traditionele openluchtvuren die gebruik maken van houtskool.

 • Watertank van 39.000 liter Tot slot werden er in 2012 ook twee watertanks van 39.000 liter gebouwd. Watervoorziening blijft immers een pijnpunt in Igunga en zoveel mogelijk water opvangen tijdens het regenseizoen is de boodschap.

Werken voltooid in 2013:

 • Nieuwe watertank van 39.000 liter in opbouwIn 2013 werden nog eens 10 bijkomende watertanks van 39.000 liter gebouwd. In totaal kan er nu tot 550.000 liter water worden opgevangen in de verschillende watertanks op school.

 • Ruwbouw van de drie laboratoriaVoorts werd de ruwbouw opgetrokken van het gebouw met de drie laboratoria (chemie, fysica en biologie). Dit gebouw dat 45 bij 12 meter meet zal de komende twee jaar verder afgewerkt en ingericht worden tot hedendaagse schoollabo's.

 • Wasplaats om kleren te wassenDaarnaast werd achter de slaapzalen een wasplaats voor kleding gebouwd. Hier kunnen de leerlingen hun kleren wasen en spoelen. Er werden ook bijkomende waslijnen geinstalleerd op de binnenkoer van het slaapzalencomplex.

 • Het chemie-laboTen slotte werd tussen november 2013 en maart 2014 onder leiding van twee vrijwilligers van onze VZW het chemielabo helemaal verder afgewerkt. Dankzij de steun van BASF kunnen de leerlingen van onze school vanaf nu praktijkervaring opdoen in een naar Tanzaniaanse normen state-of-the-art chemielabo.

Werken voltooid in 2014:

 • De watertoren achter de schoollabo'sAchter het gebouw met de drie schoollabo’s werd een watertoren opgetrokken van ruim 9 meter hoog. Deze watertoren zorgt ervoor dat de labo’s steeds van voldoende water(druk) worden voorzien.
 • Om de duurzaamheid te vergroten en het onderhoud te vergemakkelijken, werden zowel de grote refter (450m2) als de twee kleinere eetzalen (elk 327m2) afgewerkt met vloertegels. In totaal goed voor iets meer dan 1.100 vierkante meter vloertegels.

 • Tafels & banken in de eetzaalDe drie eetzalen werden ook voorzien van lange tafels en banken.

 • Daarnaast werd er een omheining rond het volledige terrein geplaatst. Er werd ook een grote poort voorzien ter hoogte van de toegang van de school zodat het terrein netjes afgesloten kan worden.

 • In 2014 werd ook gestart met de bouw van de laatste slaapzaal. Deze slaapzaal zal plaats bieden aan 160 leerlingen. Eens dit laatste gedeelte klaar is, zal het gebouw de vorm hebben van een gesloten vierkantshoeve, zodat de veiligheid van de meisjes ook 's nachts gegarandeerd kan worden.

 • Tot slot werd achter het slaapzalencomplex een douche-gebouw opgetrokken met plaats voor een vijftigtal leerlingen.

Werken voltooid in 2015:

 • In de eerste maanden van 2015 werd de laatste slaapzaal van de school afgewerkt, dit inclusief het plaatsen van vloertegels in het volledige gebouw. Zoals pater Bolle dat altijd gewild heft, werd de school in mei 2015 officieel overgedragen aan de congregatie van Theresian Sisters uit Bukoba. Omdat er op dat moment nog geen huisvesting voor deze zusters voor handen was, werd overeengekomen om een gedeelte van deze laatste slaapzaal tijdelijk om te vormen tot het voorlopige verblijf  van deze zustercongregatie.

 • Daarnaast werden er heel wat bijkomende waslijnen geplaatst achter de slaapzalen. De leerlingen moeten immers elke week zelf hun kleren wassen en extra plaats voor het drogen van hun kledij was meer dan welkom.

 • Rond het slaapzalencomplex werd langs twee zijden een gracht gegraven die ervoor moet zorgen dat het water in geval van hevige regenval afgevoerd wordt naast de slaapzalen. De gracht werd ook afgewerkt met stenen en beton zodat de naastliggende grond niet weg erodeert.

 • IAfwerking fysica labon het najaar van 2015 werd het fysica schoollabo volledig afgewerkt. Daarnaast vonden ook de voorbereidende werken plaats voor de inrichting van het biologie laboratorium. Net als het chemielabo dat in 2014 werd afgewerkt, zijn ook het biologie en fysica-labo voorzien van labotafels met gas- en waterkraantjes.

 • In november 2015 werd gestart met de funderings- en metselwerken van het administratief gebouw. Dit gebouw huisvest ondermeer de kantoren van de headmaster, de second headmaster, de penningmeester en het schoolsecretariaat. Daarnaast biedt het gebouw ook plaats aan een leraarskamer en een grote vergaderzaal.

Werken voltooid in 2016:

 • In 2016 werd gestart met het afwerken van het administratief gebouw. Zoals hierboven vermeld huisvest dit gebouw van 42 bij 11 meter ondermeer de kantoren van de directie, het schoolsecretariaat en een leraarskamer. Het gebouw werd ook meteen voorzien van vloertegels en uitgerust met het nodige meubilair.

 • Naast het administratief gebouw werd een beperkt sanitair blok gebouw voor leerkrachten, directie en bezoekers van de school.

 • Afgewerkt biologie labo.In april werd onder leiding van enkele vrijwilligers van onze VZW ook het laatste van de drie schoollabo’s afgewerkt. Behalve in het chemielabo (2014) en het fysicalabo (2015) kunnen de leerlingen nu ook aan de slag in een prachtig biologielabo dat voorzien is van gas en water.

 • Voorts werden in de loop van 2016 alle klassen en slaapzalen van de school voorzien van vloertegels. De betonnen vloeren die pater Bolle destijds voorzien had in deze ruimtes bleken immers toe aan vernieuwing. Om een duurzame oplossing op lange termijn te garanderen, werd besloten om alle vloeren met een slijtvaste tegel af te werken. In totaal werd zo tussen januari en augustus ruim 3.200 vierkante meter vloertegels geplaatst.

En nu?

de eerste leeringen van de school

Tegen eind 2016 zal de school helemaal afgewerkt zijn zoals pater Bolle ze altijd heeft gedroomd. Maar het werk zit er nog niet op.

 • Nu de school klaar is, heeft Bollé Bollé VZW zich geëngageerd om het onderhoud van de school nog enkele jaren op zich te nemen. Tegelijkertijd wordt de bouwploeg opgeleid voor dit werk en wordt samen met de directie een onderhoudsplan opgemaakt zodat ze dit in de toekomst op eigen houtje kunnen doen.

 • Daarnaast is de elektricteitsvoorziening al decennia lang een bijzonder onvoorspelbaar gegeven in Tanzania. Hoewel de school is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van het land, zijn stroomonderbrekingen meer regel dan uitzondering. Soms duren deze pannes slechts enkele uren, maar helaas komen ook onderbrekingen van meerdere dagen regelmatig voor. Vandaar dat Bollé Bollé VZW net als wijlen pater Bolle al lang droomt van een solar installatie voor beide scholen. Met behulp van zonnepanelen, omvormers, een accu-bank en energiezuinige LED-verlichting, wil Bollé Bollé VZW een duurzame oplossing bieden op lange termijn door alle slaapzalen en refters te voorzien van verlichting op zonne-energie.

 • De directie liet ook verstaan dat er nood is aan bijkomende leraarswoningen op het terrein.

 • Tot slot moet er nog een klooster gebouwd worden waarin de zusters zullen wonen die de school runnen. De kosten voor de bouw van dit klooster zullen echter integraal gedragen worden door de congregatie van de zusters zelf en zijn dus niet voor rekening van Bollé Bollé VZW.

Hoe kunt u helpen?

Meer informatie over hoe u dit en de andere projecten van Bollé Bollé kan ondersteunen, kan je terugvinden via "steun ons".