Hoe steunen?

Ook u kunt Bollé Bollé steunen:

  • door een activiteit te organiseren ten voordele van Bollé Bollé (of anderen daarvoor warm te maken!).
  • door een storting op rekeningnummer 734-0223613-37 (IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB) op naam van Bollé Bollé vzw, of een storting op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW” (je krijgt dan een fiscaal attest vanaf 40 euro).
  • door ons logistiek te ondersteunen ‘in natura’, bijvoorbeeld met drukwerk, kopieën, enzovoort.
  • door u als vrijwilliger aan te sluiten bij onze vereniging.