Sponsors

Heel wat particulieren en bedrijven droegen in het verleden hun steentje bij tot de realisatie van één of meerdere projecten van Bollé Bollé. Op welke manier dan ook steunden ze ons en daarvoor zijn we hen bijzonder dankbaar. Als blijk van onze appreciatie volgt hieronder een lijst van bedrijven of instellingen die ons, sinds de oprichting van de vereniging in 2007, op één of andere manier ondersteunden.