Doe een gift

Draagt ook u Bollé Bollé en de projecten van pater Bolle in Tanzania een warm hart toe? Help hen dan bij het realiseren ervan door hen financieel te ondersteunen.

Sinds begin 2016 hebben wij een overeenkomst met Leraars zonder Grenzen die voor onze VZW Bollé Bollé fiscale attesten zullen uitschrijven voor giften van minimum € 40 per jaar. Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW”.

Leraars zonder Grenzen zal, in het voorjaar (februari/maart) volgend op de storting, je rechtstreeks een fiscaal attest bezorgen ten belope van het (de) gestorte bedrag(en). Dit document dient dan voor de fiscale aftrek bij je belastingsaangifte.

Particulieren en/of bedrijven die ons willen steunen en geen fiscaal attest nodig hebben, kunnen ook rechtstreeks storten op rekeningnummer BE35 7340 2236 1337 (BIC: KREDBEBB) op naam van Bollé Bollé vzw.

Ook onze Nederlandse vrienden kunnen op dit laatstgenoemde rekeningnummer (IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB) storten. De Nederlandse Belastingdienst heeft onze vereniging per 6 april 2012 voor onbepaalde tijd aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie www.anbi.nl. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan gebracht worden van het belastbaar inkomen.

Onze gecontroleerde rekeningen worden in detail gepubliceerd op www.donorinfo.be, de eerste website in België die onafhankelijke kwaliteitsinformatie publiceert over de activiteiten en financiële middelen van goede doelen die personen in nood helpen.

Alvast bedankt!