07.12.2015 ‐ Stopzetting fiscale attesten Koning Boudewijnstichting

Stopzetting fiscale attesten Koning Boudewijnstichting

Zoals eerder contractueel overeengekomen, vervalt onze erkenning door de Koning Boudewijnstichting op 31/12/2015.

Giften gestort op rekeningnummer 000-0000004-04 (IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met ***128/2181/00080*** als gestructureerde mededeling zijn bijgevolg vanaf 01/01/2016 NIET meer aftrekbaar van de belastingen.

Wij hopen echter het project, zoals het initieel door wijlen pater Albert Bolle gepland werd, af te ronden in de loop van het jaar 2016 en hebben daarvoor nog wat bijkomende financiële middelen nodig.

Daarom durven we ons veroorloven om, voor de eerste keer sinds de start van onze werking en in de context van de hogergenoemde situatie, nederig te vragen om even te overwegen of een bijkomende storting in de loop van deze maand december tot uw mogelijkheden behoort.

Voor u zijn de giften in de huidige maand en op het bovengenoemde nummer nog aftrekbaar van de belastingen en voor ons is het net “dat ietsje meer“ dat we goed voor ons project kunnen aanwenden. Wij danken u reeds bij voorbaat om dit even in overweging te willen nemen.

Gesterkt door de beslissing van de Bollé Bollé jongeren om ook na 2016 nog verder te willen werken aan projecten in Igunga, hebben we intussen beslist om rechtstreeks bij het Ministerie van Financiën een erkenning voor Ontwikkelingshulp aan te vragen zodat onze VZW zelf attesten voor belastingaftrek voor stortingen vanaf € 40 zou mogen uitschrijven.

Zover zijn we echter nog niet maar wij hopen een gunstig antwoord op deze aanvraag te ontvangen in de loop van de herfst 2016. Uiteraard zijn uw niet fiscaal aftrekbare giften steeds welkom op ons rekeningnummer BE35 7340 2236 1337 – BIC: KREDBEBB.

Inmiddels danken wij u van harte voor alle steun in de loop van de afgelopen acht jaren en kijken uit naar “dat ietsje meer” in de loop van deze maand.

Met genegen groeten vanweg het bestuur.

Reacties

Reactie van rits lucien op 31.12.2015 16u36

Geacht bestuur Bolle Bolle
Steuntje aan het project van zuster Alvela,ten einde dit
kleinschalig project ook tot een goed einde te kunnen brengen
gestort op 29/12 de som van 400 euro te gebruiken voor dit doel
Luc en Rita

Reactie toevoegen