02.03.2016 ‐ Fiscale attesten dankzij Leraars zonder Grenzen

Fiscale attesten dankzij Leraars zonder Grenzen

Vanaf heden hebben wij een overeenkomst met Leraars zonder Grenzen die voor onze VZW Bollé Bollé fiscale attesten zullen uitschrijven voor giften van minimum € 40 per jaar. Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) ten voordele van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG - Bollé Bollé VZW”.

Leraars zonder Grenzen zal, in het voorjaar (februari/maart) volgend op de storting, je rechtstreeks een fiscaal attest bezorgen ten belope van het (de) gestorte bedrag(en). Dit document dient dan voor de fiscale aftrek bij je belastingsaangifte. Particulieren en/of bedrijven die ons willen steunen en geen fiscaal attest nodig hebben, kunnen ook rechtstreeks storten op rekeningnummer BE35 7340 2236 1337 (BIC: KREDBEBB) op naam van Bollé Bollé vzw.

Namens het bestuur hartelijk dank.

Reactie toevoegen